Có gì khác biệt giữa Tiên Thiên Bát Quái và Hậu Thiên Bát Quái?

Bát Quái chia làm 2 phần là Tiên Thiên và Hậu Thiên với những khác biệt về nguồn gốc hình thành, thứ tự sắp sếp các quái (các quẻ), các quái số tương ứng, phương vị, bốn mùa, đặc tính của từng quái.

Xin lưu ý: Mọi thông tin chỉ có tính tham khảo. Phong Thủy là một học thuyết lớn với nhiều trường phái, quan điểm, quan niệm, cách hiểu và phương pháp vận dụng khác nhau.

Ý nghĩa Tiên Thiên và Hậu Thiên Bát Quái

Theo truyền thống Dịch Lý và sau đó là Phong thủy Trung Hoa, “Tiên Thiên Bát Quái” được cho là có trước khi hình thành Trời Đất hay Vũ Trụ, do Phục Hy suy Lý (lý giải) và sắp xếp các quẻ từ việc chiêm nghiệm Đồ hình Hà Đồ; “Hậu Thiên Bát Quái” thì hình thành sau Trời Đất hay Vũ Trụ, do Chu Văn Vương suy Lý từ Đồ hình Lạc Thư và sắp xếp các quẻ mà thành.

Nếu hiểu Tiên Thiên Bát Quái biểu trưng cho sự hình thành của Vũ Trụ và vạn vật thì Hậu Thiên Bát Quái là quá trình hình thành con người trong sự tương tác với thế giới tự nhiên. Tiên Thiên Bát Quái có tính cố định – vô hình – nội tại thì ngược lại, Hậu Thiên Bát Quái có tính chuyển động – hữu hình – khách quan. Hậu Thiên Bát Quái xem trái đất và con người ở vào vị trí trung tâm và từ đó quan sát sự tác động của vạn vật xung quanh đến con người và trái đất. Vì lý do này mà so với Thiên Thiên thì Hậu Thiên Bát Quái được ứng dụng nhiều hơn, rộng hơn và có ý nghĩa thực tiễn hơn.

Tiên Thiên Bát Quái và Hậu Thiên Bát Quái

Bảng đối chiếu một số khác biệt giữa Thiên Tiên Bát Quái và Hậu Thiên Bát Quái

Hình bát quái
Tên quẻCÀNĐOÀILYCHẤNTỐNKHẢMCẤNKHÔN
Số tiên thiên12345678
Số hậu thiên67934182
Bốn mùa tiên thiênHạXuânXuânĐôngHạThuThuĐông
Bốn mùa hậu thiênThuThuHạXuânXuânĐôngĐôngHạ
Phương hướng tiên thiênNamĐông NamĐôngĐông BắcTây NamTâyTây BắcBắc
Phương hướng hậu thiênTây BắcTâyNamĐôngĐông NamBắcĐông BắcTây Nam
Đặc tính tiên thiênSáng tạoHân hoanTrung thànhKích độngHiền lànhSâu sắcTĩnh lặngSáng tạo
Đặc tính hậu thiênSáng tạoVui sướngĐeo bámKhơi dậyDịu dàngKhông đáyVững chắcDễ tiếp thu

Thông tin thảm khảo: sách, báo và Internet.

Vui lòng dẫn nguồn nhalocdatvang.com khi sử dụng thông tin từ trang này. Xin cảm ơn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *